Станислав Шворчик е мениджър и собственик на ай-Фасилити ЕООД. Завършил е Университета в Жилина. От 2008 е в България, където последователно е бил управител на Ривола България, която бива купена от ISS A/S през есента на 2008 година и след това на ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД.

Оттогава ръководи бизнеса на компанията в България, като успешно управлява компанията и нейните големи международни клиенти. Създава екип от професионалисти, които са сред най-добрите професионалисти в своята област. През месец октомври 2020 година, Станислав Шворчик става едноличен собственик на компанията, правоприемник на ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД – ай-Фасилити ЕООД.