Даниела Костадинова е част от компанията от 2017г. Към момента е Офис мениджър. Организира и координира фирмените дейности и изпълнява функции, свързани с администрирането на персонала. Има опит в управлението на човешки ресурси, както и в административната сфера. По образование е магистър по управление на човешки ресурси. Преди да стане част от компанията е била мениджър клиенти в организация с основна дейност „управление и поддръжка на жилищни сгради“.