Валентина Златанова е мениджър ключови клиенти в ай-Фасилити, като ръководи проект за интегрирани фасилити  мениджмънт услуги за една от най-големите компании в България. Екипът, който ръководи предоставя услуги в сферата на офис поддръжка, рецепция, мейл-рум, техническа поддръжка на сградни инсталации, озеленяване и почистване. Нейният над 10 годишен опит в сферата на фасилити мениджмънт услугите е уникален за мащабите на страната.