Г-н Шворчик, в края на миналата година поехте бизнеса на ISS в България, какви са Вашите основни приоритети за развитие? Как избрахте и името на новата компания?

Преди всичко бих искал да ви благодаря за интереса и предложението за това интервю. Изминаха доста години от последната ни среща. Получих няколко бръчки, загубих косата си, посивях, и може би съм станал малко по-мъдър. Надявам се. Но да се върнем на въпроса ви. 

Животът постоянно ни поставя нови и нови предизвикателства. Дори по времето, когато ISS A/S обяви стратегическа промяна по отношение на продажбата на своите дейности в Централна и Източна Европа, на всички ни беше ясно, че ще настъпят значителни промени. Просто нямахме представа кога и как. С течение на времето целият процес кристализира и преструктурирането на компанията придоби конкретна форма. 

инж. Станислав Шворчик, собственик и управител на ай-Фасилити ЕООД

В началото на 2020 г. ние започнахме, заедно с мениджмънта на ISS A/S, процеса по „Management buyout” в България. Преговорите бяха дълги, трудни, но от друга страна професионални и коректни. Създалата се ситуация с Covid-19 в началото на миналата година проточи преговорите малко по-дълго, но все пак постигнахме взаимно споразумение и обявихме тази промяна в началото на октомври. Оставаме стратегически партньор за ISS в България. 

Що се отнася до приоритетите за по-нататъшно развитие на компанията, те бяха повече или по-малко ясни. Ситуацията беше нова за всички – за клиентите, за бившата компания-майка, за съществуващи служители и не на последно място за мен лично. Едно е, когато имаш всеобхватна подкрепа от голяма мултинационална компания, а друго е, когато сте малка местна компания. Най-важното от всичко беше правилната комуникация към клиенти, доставчици и не на последно място към служителите на компанията. Времето показа, че сме се справили добре с този етап.

А новото име на компанията? Това се случи спонтанно, основно за няколко минути, включително новото лого. Идеята беше да бъде кратко, динамично и забавно.

 

Какви ще са ефектите от актуалните предизвикателства пред ФМ бизнеса върху дългосрочното развитие на сектора? 

Имам вълшебна стъклена топка на бюрото си. Един приятел ми я даде преди години. Когато не знам отговора на въпрос или стигна до кръстопът, слагам ръка върху топката, затварям очи и след известно време виждам всичко. 

Но сега сериозно. Точно както в реалния живот, можем да разделим времето на преди и след Covid-19. Известно време правихме паралелен анализ каква би била ситуацията без кризата и след това сравнявахме резултатите с текущите. Мисля, че това време вече мина. 

Covid-19 ерата вече е тук, тя ще остане завинаги и се превръща в ежедневна реалност. Оказва влияние върху всички, върху нашите партньори, върху нашите подизпълнители, върху нашите служители. Ако мога да използвам една метафора – влакът излезе от релсите и тръгна по своя нов път. По същия начин трябва да търсим нови пътища, нови процедури, да изслушваме повече и да сме подготвени за промяна. 

Според мен ни очаква още една трудна есен и зима. И през 2022 г. очаквам постепенно стабилизиране на всички новосъздадени процеси и процедури от страна на нашите клиенти. Впоследствие ще можем да реагираме на ситуацията и да започнем да планираме отново в средносрочен и дългосрочен план. 

Апропо, тази вълшебна топка наистина съществува и стои на бюрото ми.

 

Как успяхте да запазите екипа на компанията в условия на пандемия? Кои са най-важните фактори за човешкия капитал в сектора?

За отговора на този въпрос трябва да се върна 2 години назад. През пролетта на 2019 г., след решението на ISS A/S да продаде част от своите дейности, ние открито съобщихме на нашите служители за възникналата ситуация. Без украшения, просто реалност и в реално време – те научиха тази новина директно от ръководството на компанията. Трябва да помним и знаем, както подчертахме на колегите, че всеки е независим човек, носи отговорност пред себе си или е отговорен за семейството си. Реакцията беше извън моите очаквания, никой не напусна компанията. 

През зимата на 2020 г. Covid-19 кризата се настани с пълна сила. Несигурността беше много голяма и възникваха въпроси, на които никой не знаеше отговорите. Въпреки това, целият екип останахме заедно, а реакциите от нашите клиенти ни дадоха отговор, че процесите, които вътрешно бяхме установили, са правилните. 

Настъпи и промяна през есента, която коментирах в отговора на първия ви въпрос. За пореден път използвах доказан подход – отворена комуникация с колегите. Очертах своите планове и приоритети както в краткосрочен – 6-месечен план, така и в средносрочен план до 2023 г.

Трябва да благодаря на колегите си: доведохме до успешен завършек всички краткосрочни планове и продължаваме към средносрочните. 

За да не изглежда, че всичко е било слънчево при нас, трябва да кажа, че имаше и частично намаляване на нашия екип. Тези неща не винаги са приятни, но това е част от нашата работа. Във всеки случай благодарността ми е към тях и им пожелавам много успехи в бъдещия им професионален и личен живот. 

Освен това прочетох повечето интервюта на вашето списание и тук бих искал да препратя към интервюто с г-н Лъчезар Петров от последния ви брой. Трябва да се съглася с него с много от нещата, които той е казал и смятам, че няма смисъл да ги повтарям. 

Какви нови услуги трябва да предлагат ФМ компаниите в следващите години, за да развиват бизнеса си?

Отговорът на този въпрос има няколко страни. 

Стратегията, визията и очакванията на нашите клиенти са важни. Трябва да ги изслушваме търпеливо и да сме подготвени за бърза реакция и динамични промени, тъй като както нашите стратегии, така и техните стратегии и посока се променят, докато вървим напред.  

Вторият източник на информация са новите тенденции във фасилити мениджмънта, които всички ние трябва да следваме. Не мога да не направя връзка с интервюто на Петер Анкерстерне в един от броевете ви от миналата година. Мисля, че той описва тенденциите много точно и конкретно. Просто няма какво да добавя.

От моя лична гледна точка, тук имаме още две интересни области или, ако искате, можем да ги наречем тенденции.

Първият е, че има припокриване на фасилити и пропърти мениджмънта. Имаше период, когато всички компании стриктно държаха пропърти мениджмънта в свои ръце и само фасилити мениджмънт услугите бяха възлагани на външни изпълнители. Това се променя бързо и нашите клиенти все повече очакват подкрепа и в областта на пропърти мениджмънта.

Втората тенденция е ивент мениджмънт. Клиентите все повече подчертават значението на задържането и мотивацията на своите служители и тук очакват активна подкрепа от наша страна. Надявам се да не ми се сърдите, но отново ще използвам връзката към интервю във вашето издание – това с г-жа Анна Дунева от 2019 г. Тя заявява, че фасилити мениджърът вече не трябва да бъде само човек със строго техническо образование, но и че финансовата грамотност е особено важна. 

И искам да добавя, че едно от новите изисквания за качествен фасилити мениджър е той/тя да проявяват известна гъвкавост и разбиране в областта на маркетинга. Въпреки че можем да спорим, че светът на фасилити мениджмънта е черно-бял (топло/студено, свети/не свети, почистено/непочистено, 2 + 2 е 4 и никога 3 или 5), а маркетингът е една голяма дъга в пълния спектър от цветове . 

И накрая, искате да кажете нещо на нашите читатели?

Колкото и странно да звучи – забавете. Трябва да си научим уроците от последната година и половина. Обърнете повече внимание на близките си, родителите, партньорите, децата и приятелите си, слушайте ги и говорете с тях. Защото може да се случи утре да станете и изведнъж да откриете, че има редица въпроси, на които никой друг не може да отговори. 

Желая ви всичко най-добро и особено много здраве.

Интервю на Атанас Георгиев