Blog

Month: декември 2021

Г-н Шворчик, в края на миналата година поехте бизнеса на ISS в България, какви са Вашите основни приоритети за развитие? Как избрахте и името на новата компания? Преди всичко бих искал да ви благодаря .
X