ISS, водещ световен доставчик на фасилити услуги, продаде дейността си в България. Продажбата отразява стратегията на ISS да се съсредоточи върху основния си бизнес на пазари със значително бъдещо търсене на интегрирани фасилити услуги и пазари от значение за глобалните им клиенти.

ISS ще продължи да подкрепя своите глобални и регионални ключови клиенти в България. Купувачът на бизнеса в България е дългогодишният мениджър на ИСС Фасилити Сървисиз ЕООС, Станислав Шворчик, който има над десетилетие опит във фасилити мениджмънт на българския пазар. С трансфера на акции всички служители и клиенти ще бъдат прехвърлени към новия собственик при съществуващите условия.

 

Новият собственик и ISS ще работят заедно, за да осигурят непрекъснатост на работата на своите клиенти и да подкрепят служителите на ISS чрез плавен преход.